Sadržaj kompleksa – prateći sadržaji

Stambeni kompleks „Buket“ je planiran kao kvart koji obezbeđuje mir, sigurnost i lakoću svakodnevnih aktivnosti i koji će stanarima, uz funkcionalne stanove, svojim pratećim sadržajima podići kvalitet života na najviši nivo.

Sigurnost / privatnost

Stambeni kompleks će biti dostupan isključivo vlasnicima stanova i licima kojima Vi dozvolite. Ulazak u kompleks će biti moguć isključivo uz karticu.

Podzemna garažna mesta

U stambenom kompleksu će biti izgrađena podzemna garaža površine 1.350 m² BRGP sa 47 parking mesta.

Parking mesta u parteru

U parteru Kompleksa će biti izgrađeno 74 parking mesta.
Parking mesta će biti pokrivena kamerama.

Park

U okviru kompleksa planirana je izgradnja unutrašnjeg privatnog parka. Kompleks će biti oplemenjen zelenim površinama i mestima za odmor i opuštanjem, a posedovaće i 540 m² pešačkih staza.

Fontana

Fontana u središnjem delu Kompleksa će biti ukras čitavog kompleksa i predstavljaće istinsku atrakciju.

Dečije igralište

U okviru unutrašnjeg parka biće izgrađeno savremeno igralište za decu, koje će se prostirati na 80 m², i biće dostupno stanarima 24h tokom cele nedelje.
Stambeni kompleks je pod Vašim ključem, čime se omogućava potpuni mir i sigurnost igre vaših najmilijih u blizini stana.

Teretana na otvorenom

Savremeni način života sa konstatnim stresom i nedostatkom vremena zahteva blizinu i pristupačnost prostora za svakodnevnu rekreaciju.
U okviru stambenog kompleksa planirana je izgradnja teretane na otvorenom, koja će se prostirati na 70 m², sa velikim izborom sprava.

Nadstrešnica za bicikle

U okviru Kompleksa će biti izgrađena nadstrešnica za bicikle sa stalcima.
Stanari će dobiti mesto za odlaganje bicikala, te neće morati da ih odlažu u ulaze stambenih zgrada ili na svoje terase.

Ružičnjak

U središnjem delu Kompleksa će biti formiran ružičnjak sa više vrsta ruža i drugog zelenila, oko koga će biti postavljene klupe.

Call Now Button